• Sara Ottosson/VGR
  Aktörer, projekt och verksamheter som får stöd från VGR ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten markera stödet väl synligt genom att använda Med stöd från-logotypen. Filformatet kan till exempel användas vid produktion av trycksaker i Indesign.
  med stöd från
  logotyp
  finansiär
  garant
  eps
 • Sara Ottosson/VGR
  Aktörer, projekt och verksamheter som får stöd från VGR ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten markera stödet väl synligt genom att använda Med stöd från-logotypen. Filformatet kan till exempel användas vid produktion av trycksaker i Indesign.
  med stöd från
  logotyp
  finansiär
  garant
  eps
 • Sara Ottosson/VGR
  Aktörer, projekt och verksamheter som får stöd från VGR ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten markera stödet väl synligt genom att använda Med stöd från-logotypen. Filformatet kan till exempel användas i kontorsprogram som Word och Powerpoint.
  med stöd från
  logotyp
  finansiär
  garant
  png
 • Sara Ottosson/VGR
  Aktörer, projekt och verksamheter som får stöd från VGR ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten markera stödet väl synligt genom att använda Med stöd från-logotypen. Filformatet kan till exempel användas i kontorsprogram som Word och Powerpoint.
  med stöd från
  logotyp
  finansiär
  garant
  png
 • Sara Ottosson, VGR
  Grundlogotyp med texten En del av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens helägda bolag och individuella varumärken ska i all sin kommunikation markera tillhörigheten väl synligt genom att använda En del av-logotypen. Filformatet kan till exempel användas vid produktion av trycksaker i Indesign.
  en del av
  a part of
  logotyp
  eps
 • Sara Ottosson, VGR
  Grundlogotyp med texten En del av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens helägda bolag och individuella varumärken ska i all sin kommunikation markera tillhörigheten väl synligt genom att använda En del av-logotypen. Filformatet kan till exempel användas i kontorsprogram som Word och Powerpoint.
  en del av
  a part of
  logotyp
  png
 • Sara Ottosson, VGR
  Grundlogotyp med texten En del av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens helägda bolag och individuella varumärken ska i all sin kommunikation markera tillhörigheten väl synligt genom att använda En del av-logotypen. Filformatet kan till exempel användas vid produktion av trycksaker i Indesign.
  en del av
  a part of
  logotyp
  eps
 • Sara Ottosson, VGR
  Grundlogotyp med texten En del av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens helägda bolag och individuella varumärken ska i all sin kommunikation markera tillhörigheten väl synligt genom att använda En del av-logotypen. Filformatet kan till exempel användas i kontorsprogram som Word och Powerpoint.
  en del av
  a part of
  logotyp
  png
 • Sara Ottosson, VGR
  Grundlogotyp med texten En del av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens helägda bolag och individuella varumärken ska i all sin kommunikation markera tillhörigheten väl synligt genom att använda En del av-logotypen. Filformatet kan till exempel användas i kontorsprogram som Word och Powerpoint.
  en del av
  a part of
  logotyp
  png
 • (Anette Hammarin)
  Filformatet kan till exempel användas vid produktion av trycksaker i Indesign.
 • (Anette Hammarin)
  Filformatet kan till exempel användas vid produktion av trycksaker i Indesign.
 • (Teddy Wagnborg) ()
  Västra Götalandsregionen logotyp